כללי:
(א) האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים דיגיטליים ומוצרי ההוצאה השונים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש" או "הקונה") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
(ד) גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.
(ה) האתר עדיין בגרסת הרצה BETA וייתכנו בו שינויים ועדכונים שוטפים. נתקלתם בבעיה מסוימת? אנא הודיעו לנו כאן כדי שנוכל לתקן ולשפר.
(ו) אין להעתיק, לשכפל או להעביר חומרים דיגיטליים ואחרים המצויים באתר ללא הודעה והסכמה מפורשת ומראש של בעל האתר.
(ז) טרם רכישה או גלישה באתר מומלץ להתעדכן ולהכיר את תכונות האתר השונות כמוסבר בסרטון ההדרכה או במידע כאן.
(ח) מידע מפורט אודות הרשמה וכניסה לאתר, הכנסת קוד מוצר והכרת אפשרויות הלימוד השונות באתר ו/או באפליקציית פרולוג דיגיטל, ניתן לקרוא כאן.
המוצרים:
(א) האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים דיגיטליים שונים ואחרים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים הנמוכים לרוב ממחירם בשוק.
(ב) כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
(ג) בעיקרון, רכישת מוצר דיגיטלי לצפייה מוגבלת ב-370 יום מיום הרכישה. אין האתר מתחייב לספק שירות דיגיטלי כלשהו לאחר שעברו 370 יום מיום הרכישה.
(ד) כל המוצרים ניתנים AS IS ולא יעשו בהם כל שינוי או התאמה לאחר שהועלו באתר.
(ה) במוצרים שנקנו באמצעות אפליקציית פרולוג דיגיטל יש לבצע הורדה של תכני הלימוד בתוך 10 ימים בלבד מיום ביצוע האקטיביציה בתוכנה. לאחר מכן לא יתאפשר להוריד עוד את התכנים והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף.
(ו) אין להעביר את פריטי ואת תכני הלימוד לידי צד שלישי, והעושה כך עובר עברה.
אופן הרכישה:
(א) על המשתמש לבחון כל מוצר טרם רכישתנו על ידי עיון והתנסות בפריטי הלימוד השונים הניתנים חינם באתר ואשר מייצגים את המוצר השלם, את היקפו ואת רמתו. לא יינתן החזר כספי למוצר דיגיטלי שהוזמן.
(ב) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר.לאחר מכן יש המשתמש יועבר לאתר Paypal לצורך השלמת התשלום ומילוי פרטים שונים, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. משתמש אשר ברשותו חשבון Paypal  פעיל יוכל לשלם ישירות דרכו. שימו לב: לא נדרש חשבון Paypal וניתן לשלם שם עם כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".
(ג) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב. במיוחד האמור לגבי מילוי פרטי הדוא״ל שלכם.
הסכם זה הינו הסכם מותנה:
חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות Paypal לאחר ביצוע הפעולה.
לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
על המשתמש להכיר את האתר ואת אופן השימוש בו שכן לא תינתן תמיכה לתפעול האתר.
אספקת המוצרים:
(ו) בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים.
מוסכם בין הצדדים כי אין האתר יהיה אחראי במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.
תנאים לשם הורדת קבצים ומוצרים נלווים שונים באתר:
א. הורדת קובציMP3  הורדת קובצי השמע הם בפורמט MP3 ולרוב מגיעים מכווצים יחדיו כקובץ "זיפ". ניתנים לפתיחה באמצעות התוכנה החינמית  WINZIP. לאחר הורדת הקובץ למחשב הקונה, פרולוג לא תיתן תמיכה מכל סוג שהיא לאופן התקנת הקבצים האלו בנגן האישי של הקונה. אם הגולש נתקל בבעיה, אנא יפנה לספר ההדרכה של נגן המדיה או למפיץ המורשה.
ב.
הורדת קובציPDF  הורדת דפי העבודה של השיעורים הם בפורמט PDF ולרוב מגיעים מכווצים יחדיו כקובץ "זיפ". לאחר הורדת הקובץ למחשב הקונה,פרולוג לא תיתן תמיכה מכל סוג שהיא לאופן התקנת או פתיחת הקבצים האלו במחשב האישי של הקונה.
קובצי ה PDF הינם קבצים מוגנים המיועדים לשימוש פרטי בלבד, אינם ניתנים להעברה ולשכפול ואינם ניתנים להדפסה.
שירות לקוחות
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני info@prolog.co.il  או בטלפון המצוין להלן. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה
שירות הלקוחות שלנו פועל בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 12:00 ועד 13:00 בטלפון 053-3939993 (לא יתקבלו פניות לשירות לקוחות טלפוני אלא לאחר מילוי טופס ב"צור קשר" וקבלת מספר פנייה.)
כשרות להשתמש באתר:
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
(ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(ג) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
(א) בעבור חלק מהמוצרים בלבד, לרכוש מוצר/שירות ייתכן והמשתמש ייתבקש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, תעודת זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
(ב) המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר.
האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
(ג) מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
(ד) האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לקונה ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ביטול עסקה (האמור מתייחס למוצר פיזי, לא דיגיטלי)
(א) קונה, רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לאתר באופן בו הוא נרכש ובתנאי שהמוצר ו/או השירות אשר נרכש איננו מוצר פסיד.
(ב) תוצאות הביטול עקב פגם
ביטל קונה עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, יחזיר האתר למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הקונה והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהקונה והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות האתר במקום בו נמסר לקונה.
יובהר ויודגש, כי קודם להחזרת הסכומים לקונה, יאפשר הקונה לאתר ו/או למי מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.
יובהר ויודגש: קיבל הקונה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקו, על חשבון הקונה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הקונה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י הקונה כפוף לכך שהקונה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
מודגש בזאת: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.
(ג) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשם השילוח.
(ד) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ה) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ו) האתר או בא כוחו של האותר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.
תנאים נוספים:
(א) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו
(ב) כמו כן, הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ג) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
(ד) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך תל-אביב בלבד.
(ה) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.
(ו) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
(ז) אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.
(ח) לתקנון נספח מפורט הכתוב באנגלית והינו חלק בלתי נפרד מהתקנון. בכל מקרה של תרגום התקנון הגרסה באנגלית המקורית היא הקובעת.
שונות
בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוצר כנגד האתר אחד מספקיה או כנגד פרולוג בע"מ מוציאים לאור מוסכם וברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר - תל-אביב או מודיעין.
התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך מרץ 2016 וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
פרולוג בע"מ מוציאים לאור וצוות האתר מאחל לכם קניה נעימה ומהנה!

PROLOG DIGITAL GLOBAL END USER LICENSE AGREEMENT

This End User License Agreement (“License”) is a contract between you, the individual completing the order for, or installation of, or access to, or payment for, or commencing the use of the products, materials and/or services described below (“Licensee”) and “PrologDigital” or “PrologMedia” or “Prolog LTD. (“PrologDigital” or "Licensor") and governs Licensee’s use of the PrologDigital™ products, materials, and/or services. The license granted here under is conditioned upon Licensee’s acceptance of the terms set forth herein.

Definitions:
“Software” means the language learning software products, and any third party software, online or web-based functionality, updates or upgrades licensed by Licensor to Licensee pursuant to this License.
“Household” means a domestic unit consisting of related individuals, who live together in the same dwelling.
“Online” means the format of the PrologDigital Product that is accessed by Licensee using a web browser over the Internet or an intranet.
“PrologDigital” means Prolog Ltd., its subsidiaries and/or affiliates.
“PrologDigital Product” means the PrologDigital language learning products, including, without limitation, Software, audio tools, password-protected access to a Licensor website, and any related products, materials, services, and documentation (together with any updates to, or new releases of, the foregoing that are made available to Licensee by Licensor) licensed by Licensor to Licensee pursuant to this License.
“Standalone” means the format of the PrologDigital Product that is accessed on a computer either owned by Licensee or that Licensee can legally access, where the PrologDigital Product is installed on such computer.

1. IMPORTANT NOTICE ON LICENSE -- PLEASE REVIEW CAREFULLY


A.GENERAL: THIS LICENSE IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN LICENSEE AND LICENSOR. LICENSEE UNDERSTANDS AND ACKNOWLEDGES THAT LICENSOR WOULD NOT HAVE ENTERED INTO THIS LICENSE WITH LICENSEE, WITHOUT LICENSEE’S AGREEMENT TO BE FULLY BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE.
THIS LICENSE CONTAINS DISCLAIMERS OF WARRANTIES AND LIMITATIONS OF LIABILITY (SEE SECTION 10 BELOW) AND AN EXCLUSIVE REMEDY (SEE SECTION 11 BELOW). THESE PROVISIONS ARE AN ESSENTIAL PART OF OUR BARGAIN.

B. ONLINE LICENSEE ACCEPTANCE: BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON IN ANY PRODUCT OR ON REGISTRATION:

(i)  LICENSEE ACKNOWLEDGES THAT LICENSEE IS ELECTRONICALLY SIGNING THIS LICENSE, AND SUCH ELECTRONIC SIGNATURE HAS THE SAME LEGAL FORCE AND EFFECT AS A HANDWRITTEN SIGNATURE.

(ii)  LICENSEE AGREES TO BE LEGALLY BOUND BY ALL OF THE TERMS, CONDITIONS AND NOTICES CONTAINED OR REFERENCED HEREIN.

(iii)  IF LICENSEE DOES NOT AGREE TO THESE PROVISIONS OR ANY OF THE OTHER TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT CLICK THE ACCEPTANCE BUTTON AND DO NOT ENROLL FOR THE ONLINE SUBSCRIPTION SERVICE. LICENSEE CONSENTS TO HAVE THIS LICENSE PROVIDED TO LICENSEE IN ELECTRONIC FORM. LICENSEE HAS THE RIGHT TO RECEIVE, AND MAY REQUEST,
A NON-ELECTRONIC COPY OF THIS LICENSE EITHER BEFORE OR AFTER LICENSEE ELECTRONICALLY SIGNS THE LICENSE. LICENSEE ALSO HAS THE RIGHT AT ANYTIME TO WITHDRAW LICENSEE’S CONSENT TO HAVE THIS LICENSE PROVIDED TO LICENSEE IN ELECTRONIC FORM. SHOULD LICENSEE CHOOSE TO WITHDRAW LICENSEE’S CONSENT TO HAVE THIS LICENSE PROVIDED TO LICENSEE IN ELECTRONIC FORM, LICENSOR WILL TERMINATE LICENSEE’S RIGHT TO USE THE PROLOGDIGITAL PRODUCT. THIS MEANS THAT LICENSEE WILL NOT HAVE THE RIGHT TO USE THE PROLOGDIGITAL PRODUCT UNLESS AND UNTIL LICENSOR RECEIVES A SIGNED COPY OF A NON-ELECTRONIC VERSION OF THIS LICENSE,WHICH LICENSOR WILL SEND TO LICENSEE UPON REQUEST. TO WITHDRAW LICENSEE’S CONSENT AND/OR REQUEST A NON-ELECTRONIC COPY OF THIS LICENSE, PLEASE SEND AN EMAIL TO THE APPLICABLE EMAIL ADDRESS INDICATED IN THE CONTACT INFORMATION FOR LICENSEE’S LOCATION LISTED IN ANNEX 1 OR SEND A LETTER AND SELF-ADDRESSED STAMPED ENVELOPE TO LICENSOR AT THE APPLICABLE MAILING ADDRESS INDICATED IN THE CONTACT INFORMATION FOR LICENSEE’S LOCATION LISTED IN ANNEX 1. LICENSEE’S WITHDRAWAL OF CONSENT SHALL BE EFFECTIVE WITHIN A REASONABLE TIME AFTER LICENSOR RECEIVES LICENSEE’S WITHDRAWAL NOTICE DESCRIBED ABOVE. LICENSEE’S WITHDRAWAL OF CONSENT WILL NOT AFFECT THE LEGAL VALIDITY OR ENFORCE ABILITY OF THE LICENSE PROVIDED TO, AND ELECTRONICALLY SIGNED BY, LICENSEE PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE OF LICENSEE’S WITHDRAWAL. IN ORDER TO ACCESS AND RETAIN THIS ELECTRONIC LICENSE, LICENSEE MUST HAVE ACCESS TO THE WORLD WIDE WEB AND PAY ANY SERVICE FEES ASSOCIATED WITH SUCH ACCESS. PLEASE PRINT A COPY OF THIS DOCUMENT FOR RETENTION AND FUTURE REFERENCE. TO RETAIN AN ELECTRONIC COPY OF THIS LICENSE, LICENSEE MAY SAVE IT INTO ANY WORD PROCESSING PROGRAM.
(iv)  LICENSEE ACKNOWLEDGES THAT, ONCE LICENSEE HAS SUCCESSFULLY COMPLETED LICENSEE’S ENROLLMENT FOR THE ONLINE SUBSCRIPTION SERVICE, THE PROLOGDIGITAL PRODUCT WILL BE PROMPTLY MADE AVAILABLE FOR LICENSEE’SUSE, AND LICENSEE DOES NOT HAVE THE RIGHT TO CANCEL OR RECEIVE ANY REFUND UNLESS OTHERWISE SPECIFICALLY AGREED BY LICENSOR IN WRITING OR EXPRESSLY REQUIRED BY OPERATION OF APPLICABLE LAW.

C. STANDALONE LICENSEE ACCEPTANCE:
(i) BY INSTALLING OR OTHERWISE USING THE PROLOGDIGITAL PRODUCT, LICENSEE AGREES TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS, CONDITIONS AND NOTICES CONTAINED OR REFERENCED HEREIN AND THAT THIS LICENSE HAS THE SAME LEGAL FORCE AND EFFECT AS IF SIGNED BY LICENSEE WITH A HANDWRITTEN SIGNATURE.
(ii) IF LICENSEE IS REVIEWING THIS LICENSE IN ELECTRONIC FORMAT, LICENSEE ACKNOWLEDGES THAT LICENSEE IS ELECTRONICALLY SIGNING THIS LICENSE BY CLICKING THE ACCEPTANCE BUTTON BELOW, SUCH ELECTRONIC SIGNATURE HAS THE SAME LEGAL FORCE AND EFFECT AS A HANDWRITTEN SIGNATURE, AND LICENSEE AGREES TO BE LEGALLY BOUND BY ALL OF THE TERMS, CONDITIONS,AND NOTICES CONTAINED OR REFERENCED HEREIN.
(iii) IF LICENSEE DOES NOT AGREE TO BE BOUND BY THESE PROVISIONS OR ANY OTHER TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT OPEN THE PACKAGING OF THE PROLOGDIGITAL PRODUCT OR INSTALL THE PROLOGDIGITAL PRODUCT, AND PROMPTLY RETURN THE PACKAGE IN UNOPENED FORM. LICENSEE MAY OBTAIN A FULL OR PRORATED REFUND OF LICENSEE’S PAYMENT FOR THE PROLOGDIGITAL PRODUCT BY RETURNING THE MEDIA AND MATERIALS FOR THE PROLOGDIGITAL PRODUCT AND SUBMITTING A WRITTEN REQUEST FOR REFUND PROVIDED THAT (1) LICENSEE HAS NOT ALREADY INSTALLED OR UTILIZED THE PROLOGDIGITAL PRODUCT IN ANY WAY AND (2) LICENSOR RECEIVES SUCH REQUEST FOR A REFUND AND ALL OF SUCH RETURNED PROLOGDIGITAL PRODUCT MEDIA AND MATERIALS WITHIN THIRTY DAYS OF THE ORIGINAL DATE OF PAYMENT. UNLESS OTHERWISE REQUIRED UNDER APPLICABLE LAW LICENSEE SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR THE SHIPPING COSTS INCURRED IN RETURNING THE PROLOGDIGITAL PRODUCT MEDIA AND MATERIALS.

D. NO REFUNDS: EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED FOR IN THIS LICENSE OR REQUIRED BY OPERATION OF APPLICABLE LAW, LICENSOR SHALL HAVE NO OBLIGATION TO REFUND ANY AMOUNTS PAID BY LICENSEE WITH RESPECT TO THIS LICENSE.

2. LICENSE: The PrologDigital Product is licensed, not sold. The intended use of the PrologDigital Product is language learning. Licensee may not use the PrologDigital Product for any purpose other than language learning .If Licensee accepts this License, and for so long as Licensee complies with the terms of this License, Licensor grants Licensee an unexclusive and nontransferable license to use the PrologDigital Product (in the case of Software, in machine-readable form), subject to the limitations and restrictions set forth in this License.

ONLINE LICENSEES: If Licensee has accepted Online access to the PrologDigital Product, the License granted by Licensor gives Licensee use of the PrologDigital Product from any workstation matching the System Requirements set forth in further detail in the applicable URL for Licensee’s location as listed in Annex 1. For purpose of the preceding sentence, “use” of the PrologDigital Product shall mean access to the functionality of the PrologDigital Product for language learning purposes only.

B. STANDALONE LICENSEES:
(i) If Licensee has accepted a Standalone format of the PrologDigital Product, the License granted by Licensor gives Licensee the right to install and execute the Software on the hard drive or other storage device of Licensee’s personal computer and use any audio tools materials to such Software, in each case, for Licensee’s personal use and the personal use of the members of Licensee’s Household as provided by this License with the restriction that the Software and any audio tools materials and any other materials are used by only one individual at a time. For purpose of the preceding sentence, “use” of the PrologDigital Product shall mean access to the functionality and/or content of the PrologDigital Product for language learning purposes only.
(ii) If the original language data disc is required to use the PrologDigital Product, Licensee may not make an additional backup copy. In case any of the discs Licensee received is damaged, Licensee may return it to Licensor for replacement upon Licensee’s payment of applicable shipping costs. If Licensee received an Activation ID (described in further detail in Section 3. B. below) with the PrologDigital Product, Licensee may not share it with any individual outside of Licensee’s Household.
(iii) This License does not allow the Software to be executed or made available, directly or indirectly, over any network or on more than one computer at a time without the prior written consent of the Licensor.

3. INSTALLATION:
A.ONLINE LICENSEES: Licensee acknowledges that Online access to a PrologDigital Product on a workstation which Licensee owns or may lawfully access requires:
(i) Installation of Additional Third Party Software (e.g., browser plug-ins). It is the responsibility of the Licensee to follow the instructions provided by Licensor on Licensor’s website (i.e., the website in which Licensee purchased the PrologDigital Product or the website of the Licensor location closest to Licensee as set out in Annex 1) and/or within the PrologDigital Product to install such third party software. Licensor will exert commercially reasonable efforts to make available technical support to Licensee if support is required by Licensee.
(ii) Internet. Continuous internet access is required to access the PrologDigital Product, and is not provided by Licensor. Such access is the sole responsibility of Licensee.
B. STANDALONE LICENSEES: Licensee acknowledges that installation of the PrologDigital Product on a workstation Licensee owns or may lawfully access may require product activation. If Licensee received an Activation ID with Licensee’s PrologDigital Product, Licensee will be required to comply with the Licensor-defined activation procedure to obtain full access to the PrologDigital Product. Product activation is a technological measure designed to prevent unlicensed or illegal use of the PrologDigital Product. These measures limit Licensee’s access to the content until Licensee activates the PrologDigital Product by following instructions provided in the documentation accompanying the PrologDigital Product and on the Licensor website applicable to Licensee’s location as listed on Annex 1. The Licensee will be able to activate the PrologDigital Product by contacting Licensor at the telephone number listed in the accompanying documentation and via the Licensor website applicable to Licensee’s locations as listed on Annex 1. During activation, Licensee will provide Licensee’s unique Activation ID accompanying the PrologDigital Product and computer configuration in the form of a numeric code to verify the authenticity of the PrologDigital Product. Licensee agrees that if Licensee does not activate the PrologDigital Product as set forth in the accompanying documentation Licensee will not be able to access the complete PrologDigital Product content. Furthermore, Licensee agrees that Licensor may use these measures to protect the PrologDigital Product against software piracy.

4. SECURITY AND PRIVACY:
A. Security: Licensee will not save Licensee’s name/password on a workstation which maybe used by multiple users, as doing so will cause Licensee to be in violation of this License.
B. Privacy: Licensor reserves the right to collect and analyze data relating to Licensee’s use of the PrologDigital Product via an online subscription. Licensor uses this data to improve the PrologDigital Product, for marketing research, to make promotional offers from Licensor and to assess Licensee’s compliance with the terms and conditions of this License. For information on Licensor’s privacy policy please refer to ANNEX 1.

5. PROLOGDIGITAL PRODUCT UPDATES AND UPGRADES:
A. ONLINE LICENSEES:
Licensor reserves the right, but is not obligated, to automatically update the PrologDigital Product. By installing or using the PrologDigital Product, Licensee agrees to automatically receive updates.
B. STANDALONE LICENSEES:
Some versions of the PrologDigital Product include a component to download updates and upgrades (collectively referred as “Updates”).Licensor may, from time to time, provide Licensee with Updates, and Licensor reserves the right to provide such Updates for a fee. Licensee must have a license from Licensor to use the previous version of the PrologDigital Product. Upon installation of the Update, Licensee may continue to use the previous version provided that the Update and the previous version are installed on the same computers, subject to the limitations set forth in Section 2 hereof. Licensee may refuse to accept an Update. However, upon release of an Update, Licensor may have no further obligation to support the previous version of the PrologDigital Product. If the Licensee has purchased a version that does not include a component to download Updates or if Licensee does not have internet access, it is Licensee’s responsibility to contact Licensor to request assistance with such Updates.

6. TRANSFER: Licensee may not, and may not permit others to, directly or indirectly sell, rent, lease, loan, timeshare, or sublicense the PrologDigital Product. The transmission of Licensee’s user name, password or Activation ID to allow any person other than Licensee to use PrologDigital Product is expressly forbidden and failure to comply with this prohibition may result is the suspension or termination of the right to continue to use the PrologDigital Product or receive support.

7. LIMITATIONS ON USE: Licensee agrees not to, and not to permit others to, directly or indirectly (a) reverse assemble, reverse compile, or otherwise reverse engineer or attempt to derive the source code of all or any part of the Software, (b) copy, modify, translate, alter, change, or collect information that can be used to create derivative works of all or any part of the PrologDigital Product, (c) download, copy or collect information that could be used to copy all or any part of the PrologDigital Product, or access or use all or any part of the PrologDigital Product for any purpose other than for language learning purposes except as and only to the extent expressly permitted by applicable law, notwithstanding this limitation or expressly authorized in writing by Licensor. Any such information supplied by Licensor, and any information obtained by Licensee by any such expressly permitted decompilation may only be used by Licensee for the purpose expressly authorized by Licensor and may not be disclosed to any third party or used to create any software that is substantially similar to the Software. If Licensee’s subscription, invoice, pack slip or any other documentation from Licensor specifies a maximum number of authorized end users or concurrent users that may access the PrologDigital Product, Licensee agrees not to exceed such maximum number without the prior written approval of Licensor.

8. OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY: Licensor reserves all rights in the PrologDigital Product not expressly granted to Licensee in this License. Licensee acknowledges and agrees that Licensor or its third-party licensors own all rights, title and interest in and to the PrologDigital Product (including all software, code, interfaces, text, photographs, graphics, animation, applets, music, video and audio incorporated therein and any related user guides and documentation), the trademark PrologDigital, the URLs, and other marks related to Licensor’s products and URLs such as prolog.co.il and prologdigial.com and the trade dress, and look and feel of the PrologDigital Product, all of which are covered by various protections including, without limitation, copyright, trademark, and trade secrecy law. If Licensee suggests new features or functionality that Licensor, in its sole discretion, adopts for the PrologDigital Product, such new features or functionality will be the sole and exclusive property of Licensor and any and all claims of Licensee as to the same are hereby waived and released. Licensor reserves the right, in its sole discretion and without incurring any liability to Licensee, to update, improve, replace, modify or alter the specifications for and functionality of all or any part of the PrologDigital Product from time to time.

9. SUPPORT: Licensor offers support for the Software for those of its customers who have completed the online registration process. Licensor reserves the right to change its support policy (and to discontinue support for any Software product) at any time and without notification to Licensee. Licensee’s use of Licensor’s customer support is governed by the hours of operation, billing rates and other terms and conditions set forth at Licensor’s website. Licensor reserves the right to make changes to the support policy at any time, and will post those changes on the support pages on Licensor’s website.

10. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMERS, AND LIABILITY LIMITATIONS:
A. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER: Licensor warrants that the PrologDigital Product will perform substantially in accordance with the descriptions and specifications in the documentation accompanying such PrologDigital Product for a period of ninety (90) days after license of the PrologDigital Product under normal use. Notwithstanding anything to the contrary, Licensor makes no representation or warranty with respect to any third party software, and undertakes no obligations with respect to any third party software.
B. DISCLAIMER OF WARRANTIES: OTHERTHAN AS STATED IN THIS SECTION 10. A. ABOVE, AND TO THE MAXIMUMEXTENT PERMITTED BY THE LAW, NEITHER LICENSOR NOR ITS THIRD PARTYLICENSORS MAKE ANY OTHER WARRANTIES OR PROMISES, WHETHER EXPRESS ORIMPLIED, OR BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE OR OTHERWISE, ABOUT THE PROLOGDIGITAL PRODUCT, THE EMBEDDED SOFTWARE OR ANY SERVICESPROVIDED HEREUNDER, AND PROVIDE THE PROLOGDIGITAL PRODUCT AND SUPPORTSERVICES (IF ANY) “AS-IS” WITH ALL FAULTS AND THE ENTIRE RISK ASTO THE SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT OFSUCH PROLOGDIGITAL PRODUCT (IF ANY) SHALL BE WITH LICENSEE. THERE IS NO REPRESENTATION OR WARRANTY HEREIN AGAINST INTERFERENCE WITHLICENSEE’S ENJOYMENT OR AGAINST INFRINGEMENT. LICENSOR AND ITSTHIRD PARTY LICENSORS DISCLAIM ANY AND ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIEDREPRESENTATIONS AND WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PROLOGDIGITALPRODUCT, THIRD PARTY SOFTWARE AND ANY SERVICES PROVIDED HEREUNDER,INCLUDING ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE,SATISFACTORY QUALITY, NON-INFRINGEMENT, OR THAT LICENSEE’S USE OFTHE PROLOGDIGITAL PRODUCT WILL BE UNINTERUPTED, VIRUS-FREE, ORERROR-FREE. LICENSEE ACKNOWLEDGES THAT NO EXPRESS OR IMPLIEDREPRESENTATIONS OR WARRANTIES ARE MADE BY ANY THIRD PARTY LICENSORSHEREIN.
C. LIMITATIONS OF LIABILITY: INNO EVENT WILL LICENSOR OR ITS THIRD PARTY LICENSORS OR ANY OTHERPERSON OR ENTITY BE LIABLE TO LICENSEE FOR (a) ANY CONSEQUENTIAL,INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES, INCLUDING ANYLOSSES RELATING TO LICENSEE, OR LICENSEE’S BUSINESS, SUCH AS LOSTDATA, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST SAVINGS, EVEN IFLICENSOR OR ITS THIRD PARTY LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THEPOSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR (B) ANY CLAIM BY ANY THIRD PARTY.SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONOF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES, SO THE FOREGOINGLIMITATIONS MAY NOT APPLY. IF LICENSEE COULD HAVE AVOIDED DAMAGES BYTAKING REASONABLE CARE, NEITHER LICENSOR NOR ITS THIRD PARTYLICENSORS WILL BE LIABLE FOR SUCH LOSSES. IN NO EVENT SHALL LICENSOROR ITS THIRD PARTY LICENSORS’ TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES (WHETHER IN CONTRACT, TORT, INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) EXCEEDTHE PURCHASE PRICE OF THE PROLOGDIGITAL PRODUCT.
D .STATUTORYCONSUMER RIGHTS: NOTHING IN THIS LICENSE SHALL AFFECT THE STATUTORY RIGHTS,IFANY, DETERMINED TO BE APPLICABLE TO ANY PARTY DEALING AS A CONSUMER.
E. FRAUD, DEATH, OR PERSONAL INJURY: NOTHINGIN THIS LICENSE LIMITS LICENSOR’S LIABILITY FOR FRAUD, DEATH, ORPERSONAL INJURY CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF LICENSOR, ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, CONTRACTORS OR AGENTS.
F. COOLING-OFF/REVOCATIONPERIODS: LICENSEESHALL NOT HAVE THE RIGHT TO CANCEL THIS LICENSE DURING ANY APPLICABLECOOLING-OFF/REVOCATION PERIOD UNLESS THE LAWS OF THE JURISDICTIONAPPLICABLE TO LICENSEE EXPRESSLY REQUIRE SUCH A COOLINGOFF/REVOCATION PERIOD TO BE PROVIDED TO LICENSEE.
11. EXCLUSIVE REMEDIES: ANYLIABILITY OF LICENSOR FOR A DEFECTIVE COPY OF THE PROLOGDIGITALPRODUCT WILL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPLACEMENT OF LICENSEE’SCOPY OF THE PROLOGDIGITAL PRODUCT WITH ANOTHER COPY, FREE OF CHARGE.THE FOREGOING REMEDY IS NOT INTENDED TO DEPRIVE LICENSEE OF ANYAPPLICABLE MANDATORY PROTECTIONS THAT MAY APPLY TO THIS LICENSE BYOPERATION OF LAW.

12. TERMINATION AND SURVIVAL:
A. This License is effective until terminated. By accepting this License, Licensee authorizes Licensor to immediately terminate Licensee’s rights, without notice, under this License, including access to the PrologDigital Product, if Licensee fails to comply with any terms of this License. Restrictions imposed by Licensor for a breach of this License include, but are not restricted to:
(i) Terminating the IP address of a non-compliant workstation;
(ii) Terminating account access to the PrologDigital Product.
B. Upon receipt of notice of termination of this License, Licensee must immediately cease all use and delete all copies of the PrologDigital Product. Licensor may require Licensee to certify in writing that Licensee has complied with this requirement. The provisions of Sections 8, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 shall survive the terminatio nof this License for any reason, but this sentence shall not imply or create any continued right to use PrologDigital Products after termination of this License.

13. GOVERNING LAW AND FORUM:
A. This License will be governed in all respects, by and construed in accordance with the laws of the Commonwealth of Tel-Aviv, ISRAEL, without reference to its principles relating to conflicts of law. Licensor and Licensee agree that any action arising out of or related to this License must be brought exclusively in Tel Aviv ISRAEL court. Licensor and Licensee consent to the personal jurisdiction of the TelAviv and acknowledge that venue is proper in any court in Tel Aviv. Licensee and Licensor each waive any objection it has or may have in the future with respect to the foregoing.
B. If the laws of Tel Aviv are expressly determined not to be applicable to this License by a court of competent jurisdiction, then the applicable law will be the law of the jurisdiction of where the Licensee purchased the product and the jurisdiction of such court shall be non-exclusive.
C. This License shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.
D. Notwithstanding the above, Licensor shall have the right to commence and prosecute any legal or equitable action or proceeding before any court of competent jurisdiction to obtain injunctive or other relief against Licensee in the event that, in the opinion of Licensor, such action is necessary or desirable.

14. ENTIRE AGREEMENT, TRANSLATION, ASSIGNMENT:
A. Except as expressly provided herein, this License constitutes the entire agreement between the parties with Commonwealth of Tel Aviv respect to the use of the PrologDigital Product and supersedes all prior or contemporaneous understandings regarding such subject matter. No amendment to or modification of this License, or action, or delay, will be binding unless in writing and signed by Licensor.
B. In the event of a dispute between the English and any translated version, the English or English/Hebrew version of this License shall prevail.
C. Licensor may assign this License, in whole or in part, at any time with or without notice to Licensee.
Licensee may not assign, delegate or otherwise transfer this License, or assign, transfer or sublicense any rights in the PrologDigital Product.

15. SEVERABILITY: All provisions of this License apply to the maximum extent permitted by applicable law. If any part of this License is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of this License will continue in effect.

16. EXPORT: Licensee acknowledges that the PrologDigital Products are subject to Israeli export jurisdiction. Licensee agrees to comply with all applicable international and national laws that apply to the PrologDigital Product, as well as end-user, end-use, and destination restrictions issued by Israeli and other governments.

17. FORCE MAJEURE: No failure or omission by either party to carry out or observe any of the terms and conditions of this License (other than payment obligations) shall give rise to any claim against such party or be deemed a breach of this License if such failure or omission arises from an act of God or any other force majeure, an act of any government, or any other cause beyond the reasonable control of the affected party.

18. WAIVER: Failure by either Licensee or Licensor to insist upon strict compliance with any of the terms, covenants, or conditions of this License shall not be deemed a waiver of that term, covenant, or condition or of any other term, covenant, or condition of this License. Any waiver of relinquishment of any right or power here under at any one or more times shall not be deemed a waiver or relinquishment of that right or power at any other time.
19. FURTHER INFORMATION: If Licensee has any questions regarding this License or if Licensee wishes to request any information from Licensor please use the contact information listed in ANNEX 1, for the Licensor’s office serving Licensee’s jurisdiction.

ANNEX1 TO GLOBAL END USER LICENSE AGREEMENT
Licensee Information for Contacting Licensor, Product Support Information, Privacy Policy, and, System Requirements.

Contact Information:
Prolog Ltd.
http://www.prologdigital.com
2 Ma’ayan Str Modiyin ISRAEL 7177871
+972-8-9101040